FGL’nin çalışma alanı bir ihracatın, ticaretin ya da projenin planlama aşamasından sahadaki uygulamasına kadar geçen her süreci kapsamaktadır.

FGL,

  • Plan ve uygulamada tecrübe sahibidir.
  • Çeşitli taşıma araç ve teknikleri sayesinde etkin maliyet avantajı sağlar.
  • Lojistiğe mühendislik katar.
  • Siparişten son alıcıya kadar geçen süreçlerde iş ortaklarına lojistik destek verir.
  • Alanında uzman ekibi ve hatasız hizmet ilkesi sayesinde lojistik süreçlerini sorun yaşamadan/yaşatmadan yönetir.
  • Hizmet verdiği ülkelerin sosyal ve politik koşullarına hâkimdir.
  • Güçlü organizasyon yapısı ve taşeronlarıyla arasındaki iş birliği sayesinde maliyetleri en aza indirir, iş gücünü son derece etkili kullanır.